Hurtownia zabawek i akcesoriów dla dzieci A&S Sp. z o.o.

Regulamin

Regulamin hurtowni A&S Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne
W hurtowni hurt.linkbaby.pl mogą robić zakupy wyłącznie partnerzy firmy A&S Sp. z o.o. po wcześniejszej rejestracji i akceptacji konta przez A&S Sp. z o.o.

Właścicielem hurtowni jest:
A&S Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 38
67-400 Wschowa
NIP: 497-007-07-01
REGON: 080387614
KRS: 0000342246.
e-mail: kontakt@linkbaby.pl


Oferta hurtowni hurt.linkbaby.pl skierowana jest do partnerów firmy A&S Sp. z o.o. i odbywa się zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Oferta hurtowni hurt.linkbaby.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.


ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA ZDJĘĆ ORAZ TEKSTÓW NA PLATFORMIE ALLEGRO.
Wszelkie prawa do zdjęć i opisów są naszą własnością - kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawa o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U. 94 Nr 24 poz.83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170.Wyjątek:Jeżeli prowadzisz sklep internetowy bądź sprzedaż na innej platformie możesz wykorzystać Nasze zdjęcia i opisy po uprzednim wyrażeniu zgody przez administratora.

II. Składanie zamówień
Ceny towarów znajdujących się w ofercie hurtowni hurt.linkbaby.pl są cenami netto do których naliczany jest właściwy podatek VAT. Ponadto ceny podane są w zł i nie stanowią oferty w znaczeniu handlowym.

Koszt wysyłki uzależniony jest od ilości oraz rodzaju zamówionego towaru. Rzeczywiste koszty wysyłki zostaną podane klientowi po złożeniu zamówienia. Złożone zamówienie nie jest wiążące i nie musi być przez klienta zaakceptowane po uzyskaniu informacji odnośnie kosztów wysyłki. Odbiór osobisty towaru jest możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu zamówienia.

Hurtownia A&S Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie towarów do koszyka zamówień znajdującego się na stronach produktów hurtowni. Złożenie zamówienia wymaga dokonania wcześniejszej rejestracji oraz zalogowania się na stronie. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

1. Imię i nazwisko oraz dokładną nazwę firmy.
2. dokładny adres e-mail zamawiającego.
3.telefon kontaktowy, a jeżeli odbiorcą jest kto inny, także adres i nazwę odbiorcy.
4. dla potrzeb faktur VAT, NIP kupującego.
5. Co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną.

Paczki wysyłane są tylko naszym kurierem - FedEx. Możliwy odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu.

Hurtownia hurt.linkbaby.pl zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji złożonego zamówienia, a także jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego rzetelności lub braku możliwości jego realizacji.


III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień oraz kontrahentów
Rejestracja w hurtowni wymaga podania dokładnych danych firmy oraz przesłania na adres kontakt@linkbaby.pl skanów dokumentów firmy (NIP, REGON, KRS lub wpis do ewidencji)

Po weryfikacji dokumentów i akceptacji założonego konta, klient otrzymuje e-mail z informację o pełnej aktywacji konta. Dopiero po pełnej aktywacji konta klient otrzymuje możliwość składania zamówień oraz pełnego wglądu na ceny przedmiotów z oferty hurtowni. Hurtownia hurt.linkaby.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach hurtowni. W razie wycofania produktu po złożeniu zamówienia, sprzedający dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej poinformować składającego zamówienie o braku dostępności danego produktu. A&S Sp. z o.o. na zakupione towary wystawia dowód sprzedaży w postaci faktury VAT.


IV. Dostarczanie zamówionych produktów
Czas realizacji zamówienia po zaksięgowaniu płatności wynosi zwykle od 1 do 2 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (braki na magazynie, uszkodzenie towaru, zdarzenia losowe itp.) czas wysyłki towaru może się wydłużyć.

Hurtownia hurt.linkbaby.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia oraz zwrotu wpłaconej gotówki bez podania przyczyny. Jednocześnie kupujący nie może rościć sobie żadnych praw odszkodowawczych od sprzedającego z powodu zaistniałej sytuacji. Po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich warunków wysyłamy zamówione produkty także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po otrzymaniu przesyłki z hurtowni hurt.linkbaby.pl klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy w trakcie dostawy nie nastąpiło uszkodzenie towaru lub jego braki. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków towaru należy zażądać od dostarczyciela (kuriera lub spedytora) rzetelnego sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki.

Hurtownia hurt.linkbaby.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru oraz jego braki powstałe podczas transportu przez firmy dostawcze. Reklamacje w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio przy odbiorze towaru od kuriera (dostawcy), spisując odpowiedni protokół. Reklamacje dotyczące uszkodzeń oraz braków w przesyłce będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu uszkodzenia podpisanego przez odbiorcę oraz dostawcę przesyłki.


V. Płatności
Hurtownia hurt.linkbaby.pl akceptuje następujące formy płatności:
  • przelewem na konto
  • płatność za pobraniem

VI. Gwarancja i rękojmia
Wszystkie produkty oferowane przez hurtownię hurt.linkbaby.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub są respektowane na podstawie faktury VAT.


VII. Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Hurtownia hurt.linkbaby.pl dostępna pod adresem internetowym http://hurt.linkbaby.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu po wcześniejszym uprzedzeniu swoich klientów o tym fakcie w postaci informacji na stronie głównej serwisu. W przypadku zmiany regulaminu, wszelkie spory oraz reklamacje rozpatrywane będą według regulaminu obowiązującego w momencie zakupu produktu. A&S Sp. z o.o. nie będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacja zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 p 8 i p 11 ustawy o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883.

Regulamin z dnia : 12.06.2013