Hurtownia zabawek i akcesoriów dla dzieci A&S Sp. z o.o.

Reklamacje i zwroty

FORMULARZ  REKLAMACJI  TOWARU (http://blog.linkbaby.pl/reklamacje/)

Jak reklamować produkt?

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą reklamacji, zanim złoży reklamację. Procedura reklamacji opisana jest na wyżej wymienionej zakładce. Wysłanie formularza jest potwierdzeniem znajomości regulaminu oraz procedury.

2. Klient ma prawo reklamować zakupiony towar w trakcie trwania gwarancji i pod warunkiem, że owe części podlegają gwarancji.

3. Przed wysłaniem wadliwego towaru konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego na podanej powyżej stronie.

4. Po wysłaniu tego formularza klient otrzymuje indywidualny numer reklamacyjny, w skrócie RMA, który należy umieścić na przesyłce. Brak numeru RMA na przesyłce powoduje nie przyjęcie paczki na serwis i automatyczny zwrot do klienta.

5. Na rozpatrzenie reklamacji serwis ma 14 dni roboczych. Czas ten może się wydłużyć do 28 dni roboczych, jeśli jest konieczność zamówienia i sprowadzenia nowych części. Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie.

6. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@linkbaby.pl

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę według obowiązującej taryfy serwisu dokonującego ekspertyzy.

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w transporcie lub braku któregoś z elementów należy dołożyć do formularza protokół uszkodzenia spisany z kurierem. Reklamacje z tytułu braku któregoś z elementów będą uznawane tylko i wyłącznie, gdy klient zgłosi ten fakt do 48h od momentu otrzymania przesyłki wraz z protokołem szkody otrzymanym od kuriera. Klient umawia się indywidualnie z kurierem w celu spisania protokołu szkody.